• Bokmål
  • English

Besøk av Statsminister Erna Solberg

18. mai var en spesielt fin dag på  Finnfjord, da vi fikk besøk av Statsminister Erna Solberg! Hun markerte starten på Fase 4 i algeprosjektet - som innebærer at vi øker algetank-kapasiteten fra dagens 26 000 liter til 326 000 liter! Hun markerte også starten på det som vi håper skal bli Nasjonalt senter for CCU! En takk også til Frederic Hauge, som holdt et engasjert innlegg for viktigheten av prosjekter som Algeprosjektet!