• Bokmål
  • English

Biopelletsfabrikk i Finnfjorden

Finnfjord AS og Troms Kraft AS planlegger å etablere et av Norges største anlegg for produksjon av bioenergi i Finnfjorden.

De to selskapene vurderer i første omgang en fabrikk som kan produsere 100 000 tonn biopellets for videresalg. Biopellets skal produseres av lokal og importert trevirke/flis samt varme fra smelteverket.

Anlegget skal ligge i Finnfjorden, og vil potensielt kunne gi omkring 10 faste arbeidsplasser i driftsfasen og store regionale ringvirkninger.

I dag stifter partene et felles selskap som skal ta planene om bioenergianlegget videre. Selskapet har fått navnet Finnfjord Miljøenergi AS. Styret i det nye selskapet vil bestå av styreleder Oddbjørn Schei, konsernsjef i Troms Kraft, og styremedlem Geir Henning Wintervoll, administrerende direktør i Finnfjord AS.

Norge satser stort på nye fornybare energikilder. Fra Troms krafts side er dette en del av vår satsing på de nye energikildene. En slik fabrikk vil være et viktig bidrag for miljøet. Biopellets kan erstatte kull i varme- og elproduksjon i Europa. Med biopelletsproduksjon i Finnfjorden får man samtidig maksimal utnyttelse av energien i avfallsvarmen fra smelteverket, sier Oddbjørn Schei.

For Finnfjord AS er etableringen et resultat av arbeidet med å finne fram til gode verdikjeder og en viktig byggestein i planene om energieffektiv og klimanøytral ferrosilisiumsproduksjon, sier Geir Henning Wintervoll.

Finnfjord Miljøenergi AS har som målsetting å ha en fabrikk i drift medio 2012, så snart Finnfjords energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt og klart for levering av varme til tørking av flis og produksjon av biopellets.

AttachmentSize
Pressemelding Finnfjord Miljøenergi.pdf270.21 KB