• Bokmål
  • English

Ferrosilicon

Finnfjord produserer ferrosilisium, jamfør vedlagte analyseoversikt. Årsproduksjonen er ca 100 000 tonn. Bedriften har inngått en salgsavtaqle med Tinfos Nizi S.A, og all FeSi selges gjennom Tinfos. Finnfjord AS er sertifisert iht ISO-9001 2000.

Hva er ferrosilisium?

FeSi er en legering av jern og silisium og lages med utgangspunkt i kvarts (SiO2), jernmalm (Fe2O3) og kull og koks (C). Karbonet i kullet og koksen brukes til å trekke ut oksygenet slik at rent silisium og rent jern kan dannes. FeSi-legeringen er med på å gi stål eller støpejern de ønskede egenskaper som bearbeidingsvennlighet, styrke, hardhet, herdbarhet eller motstandskraft mot korrosjon. Det brukes ca 3-4 kg FeSi pr. tonn stål og ca 20 kg FeSi pr. tonn rustfritt stål. Du finner derfor produkter hvor ferrosilisium inngår overalt i hverdagen.

Kjemiske egenskaper til ferrosilisium produsert ved Finnfjord

Element Typiske verdier
Si >75 %
Fe ~23 %
Al 0,8-1,25 %
C 0,05-0,1 %
Ti 0,07-0,10 %
Ca 0,2-0,4 %