• Bokmål
  • English

Finnfjord inngår ny langsiktig kraftavtale med Statkraft

Statkraft og Finnfjord AS inngikk i går en langsiktig avtale om levering av elektrisk kraft til Finnfjords produksjon av ferrosilisum på Finnsnes i Troms. Avtalen forplikter Statkraft til levering av kraft på 0,7 TWh per år i perioden 01.01.2011 til og med 31.12.2022. Dette utgjør om lag ¾-deler av Finnfjords totale behov for elektrisk kraft.

Avtalen som nå er inngått er et resultat av et langsiktig arbeid og krevende forhandlinger og Finnfjord er svært tilfreds med å ha fått avtalen på plass nå. Langsiktig kraftavtale gir nødvendig forutsigbarhet for store industrielle investeringer. Finnfjord planlegger bygging av et stort industrielt energigjenvinningsanlegg som på basis av varmen i avfallsgassene vil produsere 250 GWh elektrisitet og 125 GWh prosessdamp. Bedriften er nå klar til å sette i gang byggingen av anlegget så snart en ESA-godkjenning av Enovas støtte til prosjektet foreligger.  Behandlingen av de individuelle notifikasjonene av ENOVA-støtte har dessverre tatt lang tid. 

Avtalen blir inngått før den statlige garantiordningen for langsiktige kraftavtaler er på plass. Finnfjord og Statkraft vil vurdere mulighetene for å utnytte mulighetene som garantiordningen kan gi, når denne ordningen kommer på plass

Når man også får på plass en kompensasjonsordning for CO2-påslaget i kraftprisen, har man et grunnlag for konkurransedyktige industrikraftpriser i Norge.