• Bokmål
  • English

Finnfjord stanset for å hindre strømbrudd

Finnfjord var blant de første til å merke utfallet på Statnetts linje i Ofoten onsdag 16. februar. Bedriften er del av systemvernet og da feilen oppstod ble all strøm til verket umiddelbart kuttet og produksjonen måtte stanse i halvannen time. Dette forhindret sannsynligvis ytterligere feil i nettet og utkoblinger i større områder. Siden onsdag formiddag har bedriften, etter avtale med Statnett, redusert sitt forbruk med 36 MW. Driften ble normalisert i løpet av torsdag.

Finnfjord og Statnett er nå i dialog for å komme frem til en ordning hvor bedriften planlegger sitt forbruk i forhold til behovene i sentralnettet og slik kan bidra til strømforsyningen i den tiden det tar å rette opp feilen permanent. 

Finnfjord har store ordrereserver og strømbruddet kommer svært ubeleilig. Bedriften er likevel glad for å kunne bidra til å avhjelpe den svært anstrengte kraftsituasjonen. Situasjonen setter søkelys på behovet for investeringer i nettet mellom Ofoten og Balsfjord for å sikre forsyningssikkerhet, men også den viktige rollen kraftintensiv industri spiller i kraftsystemet.