• Bokmål
  • English

Silika

Hva er silika?

Silikastøvet er i utgangspunktet et avfallsstoff fra produksjonen av ferrosilisium, men er i dag et viktig biprodukt ved ferrosilisiumproduksjon. Det meste av silika benyttes som tilsats i betong.

Silika er et ultrafint pulver bestående av nesten helt runde partikler med en gjennomsnittstørrelse på 0,15 mikrometer. Partiklene er cirka 100 ganger mindre enn sementkorn og fyller tomrommene som oppstår i vanlige sementblandinger.
Forbedrede egenskaper:

  • Generelt lengre levetid
  • Økt motstandskraft mot sulfater og klorider
  • Øker betongens styrke
  • Redusert permeabilitet og minsker vanninntrengningen
  • Økt abrasjonsmotstand
  • Eliminerer "bleeding"

 

Slik lages silika


Avgassene fra smelteprosessen i ovnen blandes med ren luft og sendes til røykgassfilteret ved hjelp av store vifter. Silikapartikler fester seg på innsiden av posene mens gassene passerer gjennom. Fra filtersystemet føres silikastøvet i lukkede systemer til siloer hvor det gjennomgår en prosess som regulerer egenvekten i henhold til kundens spesifikasjoner eller gitte standarder. Fra silosystemet mates støvet ut til pakkeri for emballering i storsekk (bigbag) eller for bulkfylling på tankbil el.l.

Dannelsesreaksjonen for silikastøvet er:

SiO(g) + ½O2(g)→ SiO2(s)

SiO2 som silikastøv er amorf og har ikke den skadelige helseeffekt som silika i kvarts (krystallinsk struktur).

Årlig produksjon av silka er ca. 20 000 tonn.

Finnfjord er sertifisert iht. NS-EN 13263-1: 2009, "silikastøv for betong", av kontrollrådet. Finnfjord er sertifisert iht IS 9001:2008 og ISO 14001:2004 av det Norske Veritas.